NXT TXT AWARDS

NXT TXT AWARDS

Vanaf 2016 werkt het LCL mee aan een gezamenlijk project voor jonge schrijvers uit de Euregio Maas-Rijn, waarbij elk jaar een bundel wordt samengesteld met de bekroonde inzendingen van deelnemers uit de verschillende regio’s. De winnende verhalen worden hierbij in drie talen afgedrukt. De bundel wordt elk jaar feestelijk gepresenteerd.


Kasteel Oost

Letterkundig Centrum Limburg

'DE CANDELAER'

Jan G.M. Notten

Inhoud:

 1. ‘Oost op Geul’, de geschiedenis van een kasteel.
 2.  Letterkundig Centrum voor Limburg.

Oprichting, doelstelling en eerste bestuur.

 

‘De Stichting Letterkundig Centrum Limburg, opgericht op 24 juli 1981, stelt zich ten doel het kweken van belangstelling voor en het bevorderen van de kennis van de Limburgse literatuur in zo breed mogelijke kring.’ Zo formuleerde het bestuur van het eerste uur, gevormd door voorzitter Paul Haimon, vice-voorzitter Ger Golstein, penningmeester Hermine Keiren-Hermans, secretaris Jo Starmans en de leden Paul Gilissen (burgemeester van Valkenburg), Michael Wansink, Jacques Graus, Jacques Kersten, Jan Notten en Tine Ruyters-Loozen, zijn eerste algemene doelstelling.

 

Op 28 september 1981 nam de gemeenteraad van Valkenburg het besluit het hoofdgebouw van Kasteel Oost te verhuren aan het LCL. De stichting koos de naam ‘De Candelaer’, naar een van de befaamde bomen in het park van het gele kasteelcomplex. Hoelang en op welke manier het LCL zijn museale taken en literaire activiteiten hier vervulde, kan men lezen in het boekje ‘Hier gebeurt het, Visies op Paul Haimon’ van Jacques Graus. Na een groot aantal omzwervingen sloot het LCL zich aan bij het ‘Huis voor de Kunsten Limburg’ in Roermond. Van waaruit sinds 2006 alle literaire activiteiten en ondersteuningen plaatsvinden.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90 730 36 844


Feit/Fictie

Feit/Fictie

A.H.J. Dautzenberg

Annette de Bruijn

Johan van de Beek en Claire van Dyck

Feit en fictie lijken soms moeilijk uit elkaar te houden. Maar de literatuur leeft natuurlijk van het spelen met de waarheid. Een interessant thema dus voor het Letterkundig Centrum Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg tijdens hun gezamenlijke ‘Limburgse Literaire Lunch’ in de ECI te Roermond van 5 juli 2017.

 

Vier auteurs werden uitgenodigd om hierover een voordracht te houden.

 

1. A.H.J. Dautzenberg: Hologram.

Verdichting geeft het leven weer vaart.’

Zijn conclusie: ‘De kunst zal mij helpen om de imaginaire en reële wereld in elkaar te laten overvloeien.

 

2. Annette de Bruijn: Wie is er bang voor kinderliteratuur?

Onderzoek levert een veel genuanceerder beeld dan simpelweg stellen dat ‘het jonge kind’ nog geen helder onderscheid kan maken tussen ‘feit’ en ‘fictie’ en dús wordt beïnvloed door ‘verkeerde voorbeelden’ in kinderliteratuur. Onderscheid maken tussen ‘fictie’ en ‘werkelijkheid’ (voor zover dat al helder te maken is) is juist helemaal niet noodzakelijk! En dat geldt zowel voor jongere als oudere lezers…”

 

3. Johan van de Beek en Claire van Dyck: Jinn en Jihad.

In dit essay trachten zij de beweegredenen te achterhalen van drie jonge Maastrichtenaren die zich naar het strijdtoneel in het Midden-Oosten begeven, waarbij een van hen eindigt als zelfmoordterrorist. Het spanningsveld tussen feit en fictie wordt mooi geïllustreerd door de begrippen jinn en jihad.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 978 90 806845 91


Boek(et)je poëzie

Boek(et)je poëzie

Diverse dichters

Een fleurig boeket gedichten van Limburgse bodem. Uitgegeven ter gelegenheid van het gezamenlijke project ‘Private poetry’ van de Floriade en het LCL. In een intieme setting in het Gedichtenbos van de Floriade kregen bezoekers t/m 7 oktober 2012 de kans om in alle rust en eenzaamheid te genieten van poëzie van eigen bodem. Vormgever Daan de Haan ontwierp hiervoor zes eenpersoons ‘grensposthuisjes’ waarin gedichten te beluisteren zijn van de volgende Limburgse dichters: Bertus Aafjes, Frans Budé, Emma Crebolder, Cor Deneer, Paul Haimon, Jan Hanlo, Leo Herberghs, Rouke van der Hoek, Sasja Jansen, Pierre Kemp, Wiel Kusters en Miel Vanstreels. In dit boekje staan alle gedichten met daarbij kleurrijke illustraties van de wachtposthuisjes.

 

Persbericht 24 juli 2012 :

Dichters Gedichtenbos live op de Floriade.

Het Letterkundig Centrum Limburg (LCL) heeft de bezoekers al vanaf de opening laten genieten van een twaalftal speciaal voor de Floriade geselecteerde gedichten, die te beluisteren zijn in zes eenpersoons ‘wachthuisjes’ (ontworpen door vormgever Daan de Haan) in het Gedichtenbos.
In volledige afzondering kan men in elk wachthuisje (staand, zittend of liggend!) twee gedichten beleven van de volgende Limburgse dichters: Bertus Aafjes, Frans Budé, Emma Crebolder, Cor Deneer, Paul Haimon, Jan Hanlo, Leo Herberghs, Rouke van der Hoek, Sasja Jansen, Pierre Kemp, Wiel Kusters en Miel Vanstreels.

Op donderdag 16 augustus kunt u drie van deze dichters, Emma Crebolder, Rouke van der Hoek en Wiel Kusters, ontmoeten in de buurt van het Gedichtenbos. Zij zullen met de bezoekers in gesprek gaan over poëzie en hun persoonlijk een gedicht voordragen. Verder delen ze fleurige boekjes uit waarin de twaalf gedichten van het Gedichtenbos staan afgedrukt.
Om 14.00 uur is er een voordracht van het drietal dichters bij de wachthuisjes, die gelegen zijn aan de verbindingsweg tussen Villa Flora en Relax & Heal (letter ‘i’ op de plattegrond).
Wie niet op deze dag aanwezig kan zijn en toch in bezit wil komen van de speciale uitgave van deze Schuilgedichten, kan contact opnemen met het secretariaat van het LCL:

(www.letterkundigcentrum-limburg.nl).

Letterkundig Centrum Limburg


De Limburger als de ander

DE LIMBURGER ALS DE ANDER

Marita Mathijsen

‘De Limburger als de ander’ is de uitgave van een lezing over de Limburgse identiteit, die Marita Mathijsen uitsprak op 23 oktober 2011 in het Centre Céramique te Maastricht, ter gelegenheid van het DERTIGjarig bestaan van het LCL.

Muzikaal intermezzo van Tom America.

Uitgave Letterkundig Centrum Limburg

Uitreiking van het gesigneerde ‘Vakwerkhuis’- gedicht van Paul Haimon aan de bestuursleden, tijdens het programma rond de presentatie.


SCHRIJVERS IN BEELD

SCHRIJVERS IN BEELD

MATTHIJS DE BRUIN, EVELINE DAS, SARAH VAN DEN ELSKEN, LESLEY FEHER, ELKE VAN GELDER, ANNETTE KOFFER, JOANNA MUZIOL.

Zeven studenten van de Akademie Beeldende Kunst Maastricht/ Hogeschool Zuyd fotografeerden in opdracht van het LCL 25 Limburgse schrijvers.

Van 3 februari t/m 15 april 2007 exposeerden ze hun werk in het Stedelijk Museum (nu Cuypershuis) te Roermond. Vervolgens gingen de portretten op reis naar verschillende bibliotheken en instellingen.

 1. Connie Palmen door Eveline Das.
 2. Peter Winnen door Joanna Muziol
 3. Matthijs de Bruin treft de gevoelige snaar bij Paul van Loon.

 1. Wiel Kusters door Joanna Muziol.
 2. Lesley Feher legt Cyrille Offermans woorden in de mond.
 3. Quirien van Haelen gezien door de lens van Eveline Das.

 1. Eveline Das en Matthijs de Bruin vinden de sleutel voor Harry Prick.
 2. Expositie in het Huis Voor de Kunsten Limburg.
 3. Opening tentoonstelling en presentatie in het Stedelijk Museum Roermond.
 4. De dubbelganger van Leon Gommers door Joanna Muziol.


Handleiding Een boekje open en Dichter bij de dichter.

Handleiding 'Een boekje open' en 'Dichter bij de dichter'.

Letterkundig Centrum Limburg.

Lespakketten voor tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90-806845-8-9


Een boekje open

Een boekje open

Letterkundig Centrum Limburg

‘Een boekje open’ is een aanzet tot leesbevordering/leesplezier in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het project bestaat uit 8 lessen plus een wedstrijd in het schrijven van een verhaal. In een of meer lessen bezoekt een auteur de klas.

Letterkundig Centrum Limburg


Hoe word ik schrijver?

Hoe word ik schrijver?

Doorman, Maarten e.a.

Uitgegeven bij gelegenheid van het symposium ‘Hoe word ik schrijver’ op 14 april 2002 in het CK-theater te Roermond. Onder voorzitterschap van Maarten Doorman belichtte een zestal uitgevers, redacteuren en schrijvers dit thema vanuit hun eigen invalshoek. Het boekje bevat bijdragen van: Maarten Doorman, Patricia de Groot, Sasja Janssen, Thomas Verbogt, Joost Nijsen, Leon Gommers en René Huigen.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90 80684 562


Een amuse uit Limburg

Een amuse uit Limburg

Gorissen, Adri

Als voorproefje op het Limburgs Literatuur Lexicon dat in 2007 verscheen, werd in samenwerking met Literair Café Venray op zondag 5 oktober 2003 in het Theehuis van het Odapark een ‘Amuse’ gepresenteerd. Het boekje met een beperkt aantal lemma’s vond grif zijn weg door heel de provincie (oplage 400 stuks). Er kwamen vele reacties en nog niet opgespoorde Limburgse schrijvers die landelijk gepubliceerd hebben werden achterhaald. Naast nieuwe namen leverde het waardevolle tips op en aanvullingen op het reeds bestaande materiaal.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90 806845 7 0