DE LIMBURGER ALS DE ANDER

Marita Mathijsen

‘De Limburger als de ander’ is de uitgave van een lezing over de Limburgse identiteit, die Marita Mathijsen uitsprak op 23 oktober 2011 in het Centre Céramique te Maastricht, ter gelegenheid van het DERTIGjarig bestaan van het LCL.

Muzikaal intermezzo van Tom America.

Uitgave Letterkundig Centrum Limburg

Uitreiking van het gesigneerde ‘Vakwerkhuis’- gedicht van Paul Haimon aan de bestuursleden, tijdens het programma rond de presentatie.