Behalve inhoudelijke ondersteuning subsidieert het LCL ook initiatieven van andere organisaties met betrekking tot de uitvoering van letterkundige activiteiten in Limburg.
Het LCL geeft hierbij prioriteit aan letterkundig werk van auteurs die geboren of woonachtig zijn in Nederlands-Limburg.
De afgelopen decennia werden zo activiteiten mogelijk gemaakt van stichtingen als Literair Café Venray, Literair Station Venlo, Salon Remunj, Dichter in Beeld, Write Now, Cultuurcafé D’n Dwingel, de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht en andere regionale of ook euregionale initiatieven zoals NXT TXT.

Aanvraagformulier.

Klik hier beneden voor een aanvraagformulier. De voorwaarden kunt u hier lezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het LCL via het secretariaat: jgraus@Ziggo.nl

Liever online uw ondersteuning aanvragen? Dat kan via onderstaande knop.

Limburgse Literaire Lunch in de UrsulaKapel in Roermond.

VOORWAARDEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING.

        Aanvragen voor financiële ondersteuning van literaire activiteiten dienen vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar ingediend te worden. Dit geldt vooral voor stichtingen met een jaarprogramma.

        Voor eenmalige (actuele) literaire initiatieven kan ook tijdens het lopende subsidiejaar nog financiële ondersteuning aangevraagd worden, mits deze aanvraag uiterlijk drie maanden vóór het plaatsvinden ervan ingediend wordt. Het bestuur moet deze aanvraag in een bestuursvergadering kunnen beoordelen en kijken of er nog budget voor is.

        Aanvragen voor boekuitgaven of presentaties ervan worden niet gehonoreerd.

        Het toegekende subsidiebedrag is de maximale tegemoetkoming in het tekort op de (gerealiseerde) begroting die na afloop van de literaire activiteit(en) wordt overlegd.

        De subsidie wordt alleen uitgekeerd als in de aankondigingen en persberichten het LCL (met logo) genoemd wordt als een van de subsidieverstrekkers.

  • NB: In alle gevallen van twijfel beslist het bestuur.

(Te beluisteren) Schuilgedichten in Odapark Venray.

Expositie Wachthuisjes in het Gouvernement aan de Maas (2013).