Handleiding 'Een boekje open' en 'Dichter bij de dichter'.

Letterkundig Centrum Limburg.

Lespakketten voor tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90-806845-8-9