Een boekje open

Letterkundig Centrum Limburg

‘Een boekje open’ is een aanzet tot leesbevordering/leesplezier in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het project bestaat uit 8 lessen plus een wedstrijd in het schrijven van een verhaal. In een of meer lessen bezoekt een auteur de klas.

Letterkundig Centrum Limburg