Feit/Fictie

A.H.J. DautzenbergAnnette de BruijnJohan van de Beek en Claire van Dyck

Feit en fictie lijken soms moeilijk uit elkaar te houden. Maar de literatuur leeft natuurlijk van het spelen met de waarheid. Een interessant thema dus voor het Letterkundig Centrum Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg tijdens hun gezamenlijke ‘Limburgse Literaire Lunch’ in de ECI te Roermond van 5 juli 2017.

 

Vier auteurs werden uitgenodigd om hierover een voordracht te houden.

 

1. A.H.J. Dautzenberg: Hologram.

Verdichting geeft het leven weer vaart.’

Zijn conclusie: ‘De kunst zal mij helpen om de imaginaire en reële wereld in elkaar te laten overvloeien.

 

2. Annette de Bruijn: Wie is er bang voor kinderliteratuur?

Onderzoek levert een veel genuanceerder beeld dan simpelweg stellen dat ‘het jonge kind’ nog geen helder onderscheid kan maken tussen ‘feit’ en ‘fictie’ en dús wordt beïnvloed door ‘verkeerde voorbeelden’ in kinderliteratuur. Onderscheid maken tussen ‘fictie’ en ‘werkelijkheid’ (voor zover dat al helder te maken is) is juist helemaal niet noodzakelijk! En dat geldt zowel voor jongere als oudere lezers…”

 

3. Johan van de Beek en Claire van Dyck: Jinn en Jihad.

In dit essay trachten zij de beweegredenen te achterhalen van drie jonge Maastrichtenaren die zich naar het strijdtoneel in het Midden-Oosten begeven, waarbij een van hen eindigt als zelfmoordterrorist. Het spanningsveld tussen feit en fictie wordt mooi geïllustreerd door de begrippen jinn en jihad.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 978 90 806845 91