KRA en ZINE 2022

KRA en ZINE

KRA is een talentontwikkelingsproject voor ‘jonge’ beeldende en literaire kunst. Dit online platform is de opvolger van YoungPoets. Waar YoungPoets zich inzette voor het delen van actualiteiten en interviews met verschillende schrijvers, gaat KRA zelf op zoek naar een nieuw geluid. Het vormt een plek waar nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van taal, tekst, geluid en beeld samenkomen. ‘Jong’ wordt door KRA uitgelegd als ‘vernieuwing’ en ‘experiment’, waarbij leeftijd geen rol speelt. 

 

ZINE

ZINE is een project waarbij jonge ‘makers’ (veelal afgestudeerden van ‘Maastricht Institute of Arts’), die zich artistiek inhoudelijk begeven op het raakvlak tussen woord en beeld, een ZINE maken. De insteek is vooral het experiment en de uitdaging om binnen vier sessies van twee uur spannende ZINES te drukken, waarbij woord en beeld met elkaar in gesprek gaan.

De vormgeving gebeurt middels een risoprinter.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

 


Artikel De Limburger 40 jaar LCL

40 Jaar letterkundig Centrum Limburg.

Door Peter van de Berg

Artikel in De Limburger (14/12/21) naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het LCL, waarin nieuwe plannen en activiteiten beschreven worden.

 

LETTERKUNDIG CENTRUM LIMBURG MAAKT JONGEREN ENTHOUSIAST VOOR LITERATUUR

 

Het Letterkundig Centrum Limburg (LCL) bestaat VEERTIG jaar. Man van het eerste uur Jacques Graus uit Echt heeft er al die tijd voor gezorgd dat de Nederlandstalige literatuur een podium heeft in onze provincie. En hij probeert met hart en ziel de jongeren te bereiken. „We moeten de jeugd weer aan het schrijven krijgen!”

Voormalig leraar Nederlands Jacques Graus (75) geeft niet op. Al veertig jaar is hij een van de drijvende krachten achter LCL. In 1981 stond hij mede aan de wieg van het genootschap. En al die tijd is de secretaris en penningmeester zich blijven inzetten om de belangstelling voor literatuur levend te houden. En dat in de breedste zin van het woord.

 

KENNIS

De gepensioneerde leraar is zelf ook schrijver. Hij kan zich nog precies voor de geest halen hoe Letterkundig Centrum Limburg veertig jaar geleden in Kasteel Oost in Valkenburg is begonnen. Vanaf het eerste moment was de belangrijkste taak van de stichting om de kennis van de Limburgse literatuur te bevorderen. „Daar zijn heel wat bijeenkomsten gehouden. Exposities, toneelstukken in Limburgs dialect, Limburgse schrijvers, Nederlandse auteurs, het boekenbal. Alles is daar wel een keer voorbijgekomen in de jaren.”

Sinds 2006 is LCL aangesloten bij het Huis voor de Kunsten in Roermond. En nog steeds ondersteunt de stichting vele organisaties – onder meer met subsidies – die activiteiten organiseren waarbij literatuur centraal staat. Dit jaar viert Letterkundig Centrum Limburg het veertigjarig bestaan. Om dat luister bij te zetten, heeft de stichting op de website een podcastserie staan. Onder de titel Schrijvers in Gesprek heeft dichter en schrijver Daan Doesborgh zes interviews gemaakt met auteurs die allemaal een Limburgse achtergrond hebben. In de gesprekken komen Emma Curvers, Ton van Reen, Hanneke Hendrix, Emma Crebolder, Anton Dautzenberg en Peter Buwalda aan het woord.

 

ONTLEZING

Jacques Graus vindt het belangrijk dat bij nieuwe activiteiten jongeren bereikt worden. „Het is helemaal niet meer zo makkelijk om tieners te vinden die zelf schrijven en geïnteresseerd zijn in literatuur. De ontlezing is enorm. Dat moet echt veranderen. De jeugd heeft tegenwoordig zo veel andere mogelijkheden om zich te vermaken. Ze hoeven voor de literatuurlijsten in het middelbaar onderwijs vaak maar vijf boeken te lezen. Dat is wel eens anders geweest. Veel leerlingen zien het enkel als verplichte kost en ze komen niet verder dan de samenvattingen van de boeken. Terwijl literatuur juist veel diepgang heeft.”

Het is duidelijk dat met Jacques Graus een pleitbezorger aan het woord is. „Ons bestuur is inmiddels ook op leeftijd. We merken dat het op die plek ook niet makkelijk is om jongeren te enthousiasmeren voor een functie binnen onze stichting.”

 

SAMENWERKING

En dat terwijl Letterkundig Centrum Limburg best veel evenementen organiseert voor de jeugd. In de omgeving Roermond vindt er samenwerking plaats met middelbare scholen, zoals Niekée. Daar loopt sinds november het project Fine Lines, een naschoolse activiteit waarbij scholieren onder begeleiding van (gast)docenten hun schrijverstalent kunnen ontwikkelen. Niet alleen op basis van verhalen, ook lied- en rapteksten en gedichten komen aan bod. Jacques Graus is er blij mee. „Een groepje van ongeveer vijftien jongeren doet mee. Dat is in elk geval een goed begin. Als dit aanslaat bij de jeugd gaan we waarschijnlijk de boer op met dit project. Dan kunnen ook andere scholen erbij betrokken worden.”

Ook is er een eenmalig tijdschrift in de maak onder de projectnaam Zine. Jonge makers – veelal afgestudeerden van Maastricht Institute of Arts – hebben zich artistiek inhoudelijk begeven op het raakvlak tussen woord en beeld. Met als insteek het experiment en de uitdaging om een spannend blad te drukken, waarbij woord en beeld met elkaar in gesprek gaan. „Je moet ervoor zorgen dat je voortdurend in de belangstelling blijft”, zegt Graus. „Daar werken we in elk geval hard aan. Daardoor hebben we het ook zo lang volgehouden. We beleven nog steeds veel plezier aan literatuur. Wat dat betreft, komen er nog wel meer leuke initiatieven aan.”


Data workshops FINE LINES

Data Workshops FINE LINES

Fine lines is een laagdrempelig naschools programma voor middelbare scholieren, om hun schrijverschap (in alle vormen) een plek voor ontwikkeling en een podium te bieden. Het project is ontwikkeld door docenten Kim Lee Wong en Brohlin Coumans en wordt financieel en redactioneel ondersteund door het LCL.

FINE LINES 2E EDITIE.  Op 31 MAART start de tweede editie van Fine Lines. Tijdens 8 wekelijkse workshops wordt het schrijverschap van de deelnemers ontwikkeld en op 24 JUNI wordt hen tijdens de CULTUURNACHT ROERMOND een podium geboden in de Bibliotheek. Daarbij wordt tevens de NIEUWE BUNDEL Fine Lines gepresenteerd. De disciplines zijn weer: Poëzie, Proza, Rap en Songwriting.

De workshops vinden plaats in de scholengemeenschap Wings Niekée in Roermond.

 

DE 8 LESBLOKKEN (van 17.00 tot 18.30).

2023

31/3

7/4

14/4

21/4

28/4

12/5

19/5

26/5

 

2022

Les 1 :  03-06  INTRODUCTIE

Les 2:  10-06  ALGEMEEN 1

Les 3:  17-06  ALGEMEEN 2

Les 4:  24-06  VERDIEPING  RAP – POEZIE – SINGERSONGWRITER – PROZA + Inspiratie GASTDOCENT

Les 5:  01-07  FINETUNING

Les 6:  08-07 PRESENTATIE EN AFSLUITNG


Manifestatie Sjiek 27 jan. 2019

Festival Sjiek, 27 januari 2019, | Eci Cultuurfabriek Roermond.


Feit/Fictie

Feit/Fictie

A.H.J. Dautzenberg

Annette de Bruijn

Johan van de Beek en Claire van Dyck

Feit en fictie lijken soms moeilijk uit elkaar te houden. Maar de literatuur leeft natuurlijk van het spelen met de waarheid. Een interessant thema dus voor het Letterkundig Centrum Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg tijdens hun gezamenlijke ‘Limburgse Literaire Lunch’ in de ECI te Roermond van 5 juli 2017.

 

Vier auteurs werden uitgenodigd om hierover een voordracht te houden.

 

1. A.H.J. Dautzenberg: Hologram.

Verdichting geeft het leven weer vaart.’

Zijn conclusie: ‘De kunst zal mij helpen om de imaginaire en reële wereld in elkaar te laten overvloeien.

 

2. Annette de Bruijn: Wie is er bang voor kinderliteratuur?

Onderzoek levert een veel genuanceerder beeld dan simpelweg stellen dat ‘het jonge kind’ nog geen helder onderscheid kan maken tussen ‘feit’ en ‘fictie’ en dús wordt beïnvloed door ‘verkeerde voorbeelden’ in kinderliteratuur. Onderscheid maken tussen ‘fictie’ en ‘werkelijkheid’ (voor zover dat al helder te maken is) is juist helemaal niet noodzakelijk! En dat geldt zowel voor jongere als oudere lezers…”

 

3. Johan van de Beek en Claire van Dyck: Jinn en Jihad.

In dit essay trachten zij de beweegredenen te achterhalen van drie jonge Maastrichtenaren die zich naar het strijdtoneel in het Midden-Oosten begeven, waarbij een van hen eindigt als zelfmoordterrorist. Het spanningsveld tussen feit en fictie wordt mooi geïllustreerd door de begrippen jinn en jihad.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 978 90 806845 91


Handleiding Een boekje open en Dichter bij de dichter.

Handleiding 'Een boekje open' en 'Dichter bij de dichter'.

Letterkundig Centrum Limburg.

Lespakketten voor tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90-806845-8-9


FICTIE & WERKELIJKHEID

Fictie & werkelijkheid

Huub Beurskens, Hans Op de Coul, Bart Vervaeck, Dirk van Weelden.

Het Letterkundig Centrum Limburg organiseerde op 2 april 2000 in het Museum Van Bommel-Van Dam te Venlo een forum over ‘Fictie en werkelijkheid’.

Hans Op de Coul interviewde Huub Beurskens; de publicisten Bart Vervaeck (De werkelijkheid als ontrafeld waanbeeld) en Dirk van Weelden (Moed en Schaamte) hielden een inleiding.

Deze publicatie bevat de teksten van het interview, de twee inleidingen, plus het gesprek van de drie sprekers o.l.v. Hans Op de Coul.

 

Achtergrondinformatie.

In het voorjaar van 2000 verscheen de roman O mores! van de in Tegelen geboren schrijver Huub Beurskens. In het boek weeft Beurskens een ingenieus net van feiten en fictie, van schijn en wezen. In deze roman vond het Letterkundig Centrum Limburg de inspiratie om met een forum aandacht te besteden aan de discussie over de verhouding tussen fictie en realiteit in de hedendaagse vertelkunst. Een discussie die oplaaide toen Connie Palmen haar autobiografisch te duiden boek I.M. over haar man Ischa Meijer met klem een roman noemde en niet een autobiografie of biografie.

O Mores! gaat deels over de tekstaanpassingen van het Passiespel zoals dat in de zomer van 2000 in Tegelen is opgevoerd. Omdat ook de broer van Huub Beurskens bij die Tegelse werkelijkheid was betrokken (hij weigerde de Christusrol te spelen in de gepopulariseerde versie van de Passiespelen) luidde de vraag of werkelijkheid en fictie identiek waren in de roman, of dat zij slechts een inspiratiebron vormden voor een gedeelte van het verhaal.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90 730 36 844