KRA en ZINE

KRA is een talentontwikkelingsproject voor ‘jonge’ beeldende en literaire kunst. Dit online platform is de opvolger van YoungPoets. Waar YoungPoets zich inzette voor het delen van actualiteiten en interviews met verschillende schrijvers, gaat KRA zelf op zoek naar een nieuw geluid. Het vormt een plek waar nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van taal, tekst, geluid en beeld samenkomen. ‘Jong’ wordt door KRA uitgelegd als ‘vernieuwing’ en ‘experiment’, waarbij leeftijd geen rol speelt. 

 

ZINE

ZINE is een project waarbij jonge ‘makers’ (veelal afgestudeerden van ‘Maastricht Institute of Arts’), die zich artistiek inhoudelijk begeven op het raakvlak tussen woord en beeld, een ZINE maken. De insteek is vooral het experiment en de uitdaging om binnen vier sessies van twee uur spannende ZINES te drukken, waarbij woord en beeld met elkaar in gesprek gaan.

De vormgeving gebeurt middels een risoprinter.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Jan van Eyck Academie in Maastricht.