Fictie & werkelijkheid

Huub Beurskens, Hans Op de Coul, Bart Vervaeck, Dirk van Weelden.

Het Letterkundig Centrum Limburg organiseerde op 2 april 2000 in het Museum Van Bommel-Van Dam te Venlo een forum over ‘Fictie en werkelijkheid’.

Hans Op de Coul interviewde Huub Beurskens; de publicisten Bart Vervaeck (De werkelijkheid als ontrafeld waanbeeld) en Dirk van Weelden (Moed en Schaamte) hielden een inleiding.

Deze publicatie bevat de teksten van het interview, de twee inleidingen, plus het gesprek van de drie sprekers o.l.v. Hans Op de Coul.

 

Achtergrondinformatie.

In het voorjaar van 2000 verscheen de roman O mores! van de in Tegelen geboren schrijver Huub Beurskens. In het boek weeft Beurskens een ingenieus net van feiten en fictie, van schijn en wezen. In deze roman vond het Letterkundig Centrum Limburg de inspiratie om met een forum aandacht te besteden aan de discussie over de verhouding tussen fictie en realiteit in de hedendaagse vertelkunst. Een discussie die oplaaide toen Connie Palmen haar autobiografisch te duiden boek I.M. over haar man Ischa Meijer met klem een roman noemde en niet een autobiografie of biografie.

O Mores! gaat deels over de tekstaanpassingen van het Passiespel zoals dat in de zomer van 2000 in Tegelen is opgevoerd. Omdat ook de broer van Huub Beurskens bij die Tegelse werkelijkheid was betrokken (hij weigerde de Christusrol te spelen in de gepopulariseerde versie van de Passiespelen) luidde de vraag of werkelijkheid en fictie identiek waren in de roman, of dat zij slechts een inspiratiebron vormden voor een gedeelte van het verhaal.

Letterkundig Centrum Limburg
ISBN: 90 730 36 844