Hier gebeurt het. Visies op Paul Haimon.

Graus, Jacques

Enige tijd na zijn overlijden (1999) organiseerde het Letterkundig Centrum Limburg als hommage aan Paul Haimon (1913-1996) een literaire bijeenkomst, waaraan door de auteurs Rob Molin, Leo Herberghs, Ton van Reen en Jacques Graus medewerking werd gegeven. Deze uitgave is een bundeling van de toen geleverde bijdragen van de auteurs en er werd een primeur aan toegevoegd: de uitgave van het handschrift van een ongepubliceerd verhalend gedicht van Paul Haimon: Het kind en de dieren.

Paul Haimon was de belangrijkste initiatiefnemer bij de oprichting van het Letterkundig Centrum Limburg.

Letterkundig Centrum Limburg